Samenwerkingsovereenkomst met Eneco stap vooruit

windmolens102

Maandag 16 april tekenden Hans Peters CCO van Eneco, Koos Timmer, voorzitter Energiecoöperatie de Knotwilg en Jos van Oosten, voorzitter Coöperatieve Energiewinkel Vijfheerenlanden een samenwerkingsovereenkomst, tijdens de officiële opening van het Windpark Autena. Met deze overeenkomst committeert Eneco zich om samen met onze energiecoöperaties invulling te geven aan de energietransitie in de Vijfheerenlanden. Een belangrijke stap vooruit.

Verder overleg op hoogste niveau

Het betekent helaas nog niet dat we ook al daadwerkelijk wiekslagen kunnen verkopen. Daarvoor is verder overleg nodig. De komende tijd tuigen we de samenwerking met Eneco verder op. En gaan we weer vol energie aan de slag om ons doel: lokaal opgewekte energie voor lokaal gebruik, handen en voeten te geven. Wij houden u op de hoogte!

Heeft u vragen? Mail dan naar info@energiecooperatiedeknotwilg.nl

Foto: Fotostudio Marks

Goede feestdagen!

westwinter
We kijken tevreden terug op een jaar waarin door, met en voor u een berg werk is verzet! Daar zijn wij heel dankbaar voor.
De projecten draaien op volle toeren.
 • Er wordt volop geknot en de houtsnippers van het tophout verzamelen we voor een goede lokale bestemming. Geen Tak de Streek uit!
 • De collectieve zonnepanelen inkoopactie in Vianen is op een haar na afgerond. Dan zijn er ruim 700 panelen geplaatst, een vermogen van bijna 200 kWpiek!
 • Via de postcoderegeling werken we aan zonnepanelen voor iedereen, ook als het niet op eigen dak kan of mag.
 • De bedrijven die meedoen aan het energieconvenant hebben afgelopen jaar geinvesteerd in het reduceren van hun CO2 uitstoot. Begin 2018 gaan we het net ophalen en kijken wat we met elkaar hebben gerealiseerd.
 • En niet op de laatste plaats, het gaat goed met de windmolen De Grote Geus! De molen draait, de lichtjes knipperen en het inregelen is bijna afgerond. Er wordt  heel hard gewerkt aan het belang voor de omgeving!
  De oprichting van onze lokale energiecooperatie zal begin januari plaats vinden. De statuten zijn gereed en het bestuur staat in de startblokken. In het nieuwe jaar zal het bestuur zich aan u voorstellen.
  De manier waarop u straks een deel van de duurzame windenergie kunt kopen is uitgewerkt en wordt in januari en februari getoetst, zodat het aan alle voorwaarden voor een betrouwbare investering voldoet.
  We verwachten in maart bij de formele opening van het windpark Autena met de verkoop van ‘De Wiekslagen’ te starten.
  We houden u op de hoogte. We vinden het jammer dat uw en ons geduld nog wat op de proef gesteld moet worden, maar in het belang van de zorgvuldigheid is het niet anders.

Als u vragen of opmerkingen heeft, mee wilt helpen, of wat dan ook, laat het weten!

Voor nu wensen we iedereen vooral heel plezierige feestdagen!
Namens het bestuur van de Energiecoöperatie De Knotwilg
Jos van Oosten
Secretaris

Interesse in energie uit de streek? Schrijf je in bij de Paardenmarkt!

Geen beter moment dan de Paardenmarkt voor de lancering van een lokaal duurzaamheidsinitiatief! Wie goed opgelet heeft, heeft gezien dat één van de drie windmolens die aan de Autenasekade in Vianen verrezen zijn, nog geen logo heeft! Die windmolen is gereserveerd voor de Vijfheerenlandse Gemeenschap. Voor u als inwoner van deze regio hebben we samen met Eneco de mogelijkheid gecreëerd om ‘tegen inkoopprijs’ stroom af te nemen van deze windmolen! Daarnaast is het mogelijk om te beleggen in de windmolen.

Wilt u meer weten? Kom dan langs op onze kraam op de Paardenmarkt woensdag 11 oktober op de Weesdijk! Daar kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om uw belangstelling alvast te registreren en zo zeker te zijn van een plek om mee te doen.

grotegeusBent u niet in de gelegenheid om langs te komen, maar wilt u de mogelijkheid om mee te profiteren wel benutten? Vul dan via deze LINK de belangstellingsregistratie in. Zodra de coöperatie in de komende weken wordt opgericht en een bankrekeningnummer bekend is, wordt u gevraagd uw belangstellingsregistratie te bekrachtigen door 25 euro over te maken.

Initiatiefnemer Energiewinkel Vijfheerenlanden
Jos van Oosten
0653 212 792

Coöperatie Nyewaard in Nieuwpoort ziet het levenslicht

nyewaard

Cees de Waal, Gerard Zwijnenburg, Piet Witte ondertekenden gisteren als kersvers bestuur de oprichtingsakte voor Coöperatie Nyewaard.

Op de foto niet alleen het kersverse bestuur, maar ook de projectleider Frits Lakemeier en de duurzaamheidsmedewerker van de Gemeente Molenwaard Willem van Valen.

Zie ook het stuk in het Kontakt.

Eigen zonnestroom Nieuwpoort dichtbij

poortzicht

Hierbij een link naar de nieuwsupdate over ons Postcoderoos project in Nieuwpoort. Het oprichtend bestuur gaat vandaag naar Notariskantoor Van der Heiden voor de officiële oprichting van Coöperatie NYEWAARD U.A.

Dat is een natuurlijk een grote stap voorwaarts in ons project! Vanuit deze Coöperatie hopen we de zonnepanelen op Sportcomplex Poortzicht nu zo spoedig als mogelijk in handen van de coöperatie (en daarmee in de handen van de leden) te krijgen. Zodat u in uw eigen buurt uw eigen zonnestroom kunt gaan opwekken en ook uw energiekosten gaat verlagen.

Lees alles in deze nieuwsupdate.

Voortgangsbericht Zonnepanelen voor Vianen

De groepsaankoopactie ‘Zonnepanelen voor Vianen’ blijkt een schot in de roos. Een maand geleden zijn we in het stadhuis van Vianen gestart, en sindsdien hebben 179 huishoudens hun belangstelling bij ons gemeld!
We zijn erg verheugd om te zien dat de samenwerking met de lokale installateurs van Groenwaarts en de systemen die we samen hebben geselecteerd, worden gewaardeerd. Dit merken we aan uw reacties bij de huisbezoeken die we tot nu toe hebben afgelegd.
We zijn nu een maand verder en hebben ongeveer bij de helft van alle belangstellenden een opname bezoek gedaan, of hebben eerdaags een afspraak.

Mocht u nog geen afspraak hebben, met dit bericht willen we aangeven dat we u niet vergeten zijn en met elkaar hard werken om binnenkort ook bij u langs te komen.

Juist vanwege de enorme belangstelling willen we bij onze principes blijven en zorgvuldig met iedere vraag omgaan en de tijd nemen om uw situatie op te nemen en antwoord te geven op al uw vragen. Daarvoor vragen we uw begrip.

We plannen de bezoeken zoveel mogelijk per buurt om het voor de installateurs van Groenwaarts behapbaar te houden.
Onze planning is nog steeds dat we voor de zomer alle installaties zullen plaatsen.

De trein is in beweging gezet en komt ook zo snel mogelijk bij u langs. Vanaf de tweede week van mei worden de eerste installaties geplaatst! Wij houden u op de hoogte.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet met ons contact op te nemen.

Koos Timmer
Voorzitter van de lokale ​​Energiecoöperatie De Knotwilg

Voor uw vragen kunt u zich het beste direct richten tot Mats van Oosten
zonnepanelenvoorvianen@gmail.com
0347 352 335

Leidraad Nieuwbouw Aardgasvrij

De komende jaren maken we de transitie naar een aardagsvrije samenleving. Een logische eerste stap daarvoor is het aanleggen van aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouwwijken.

aardgasvrije-wijken_vierkant

Als gemeente is dit soms moeilijk te realiseren. Hiervoor heeft de provincie Utrecht op een rijtje gezet hoe je als gemeente een aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouwwijk kunt realiseren. Breng de leidraad daarom onder de aandacht in je gemeente! Je kunt hem hier vinden.

Veel belangstelling zonne-energie in Molenwaard

Op 20 april vond in Het Arsenaal in Nieuwpoort de eerste informatiebijeenkomst plaats over opwek van zonne-energie. De belangstelling was enorm! Ruim 60 belangstellenden hebben de avond bijgewoond en het enthousiasme onder de aanwezigen voor het thema waren groot. Velen hebben zich direct aangemeld voor deelname aan project Poortzicht met zonnepanelen op andermans dak of voor de groepsaankoop van Groenwaarts voor zonnepanelen op eigen dak.

20170420_200553Frits Lakemeier, lid van de werkgroep van project Poortzicht, gaf (in zijn toepasselijke groene jasje) een uitgebreide presentatie over de staat van het klimaat op Aarde en de mogelijkheden van zonne-energie opwekken, zowel op eigen dak als op het dak van Sportcomplex Poortzicht in Nieuwpoort.

Op woensdag 17 mei vindt de tweede informatiebijeenkomst plaats, wederom in Het Arsenaal. Wilt u deze bijwonen of heeft u belangstelling voor het zelf opwekken van zonne-energie? Meldt u zich dan aan op de webpagina van project Poortzicht.

Gemeente Molenwaard een stap verder naar energieneutraal

Op feestelijke wijze ondertekenden Koos Timmer, Frank Meerkerk en Jan Bel de intentieovereenkomsten om intensief samen te werken om voor de bewoners van Nieuwpoort de mogelijkheid te geven de PV panelen, die op sporthal Poortzicht liggen te kopen van de gemeente.

ondertekening Poortzicht

Het was tevens de aftrap voor een nieuwe 4de groepsaankoop PV panelen voor alle bewoners van de gemeente Molenwaard.

Informatiebijeenkomsten zijn er op 20 april en 17 mei in het Arsenaal.

Bij de foto van links naar rechts: Koos Timmer (voorzitter Energiecoöperatie De Knotwilg), Frank Meerkerk (wethouder gemeente Molenwaard) en Jan Bel (voorzitter VVE Poortzicht).

Lees meer

Groepsaankoop Vianen met veel enthousiasme ontvangen

Op maandagavond 27 maart was het een drukte van belang in het Stadhuis van Vianen. Naast een oefening van de Brandweer was er een enorme belangstelling voor de groepsaankoop van zonnepanelen. Bij de organisatie waren we uit gegaan van tussen de 20 en 50 geïnteresseerden. Op de avond zelf bleken meer dan 150 mensen naar het stadhuis te zijn gekomen.

Screen Shot 2017-04-03 at 14.01.13

Excuus dat hierdoor een levendige maar nogal rommelige avond ontstond. We hebben zoveel als mogelijk de mensen te woord gestaan. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om met ons contact op te nemen. Dat kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Op de projectsite vindt u meer info over de groepsaankoop en kunt u zich tot half april vrijblijvend aanmelden voor een bezoek aan huis. Hieronder een kaartje met een overzicht van de aanmeldingen tot nu toe:

Screen Shot 2017-04-03 at 11.54.00

In de komende drie weken wordt er met alle mensen die zich hebben aangemeld contact opgenomen en een afspraak gepland om de situatie te bespreken.

Mats van Oosten
0347 35 23 35
zonnepanelenvoorvianen@gmail.com