Voortgangsbericht Zonnepanelen voor Vianen

De groepsaankoopactie ‘Zonnepanelen voor Vianen’ blijkt een schot in de roos. Een maand geleden zijn we in het stadhuis van Vianen gestart, en sindsdien hebben 179 huishoudens hun belangstelling bij ons gemeld!
We zijn erg verheugd om te zien dat de samenwerking met de lokale installateurs van Groenwaarts en de systemen die we samen hebben geselecteerd, worden gewaardeerd. Dit merken we aan uw reacties bij de huisbezoeken die we tot nu toe hebben afgelegd.
We zijn nu een maand verder en hebben ongeveer bij de helft van alle belangstellenden een opname bezoek gedaan, of hebben eerdaags een afspraak.

Mocht u nog geen afspraak hebben, met dit bericht willen we aangeven dat we u niet vergeten zijn en met elkaar hard werken om binnenkort ook bij u langs te komen.

Juist vanwege de enorme belangstelling willen we bij onze principes blijven en zorgvuldig met iedere vraag omgaan en de tijd nemen om uw situatie op te nemen en antwoord te geven op al uw vragen. Daarvoor vragen we uw begrip.

We plannen de bezoeken zoveel mogelijk per buurt om het voor de installateurs van Groenwaarts behapbaar te houden.
Onze planning is nog steeds dat we voor de zomer alle installaties zullen plaatsen.

De trein is in beweging gezet en komt ook zo snel mogelijk bij u langs. Vanaf de tweede week van mei worden de eerste installaties geplaatst! Wij houden u op de hoogte.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet met ons contact op te nemen.

Koos Timmer
Voorzitter van de lokale ​​Energiecoöperatie De Knotwilg

Voor uw vragen kunt u zich het beste direct richten tot Mats van Oosten
zonnepanelenvoorvianen@gmail.com
0347 352 335

Leidraad Nieuwbouw Aardgasvrij

De komende jaren maken we de transitie naar een aardagsvrije samenleving. Een logische eerste stap daarvoor is het aanleggen van aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouwwijken.

aardgasvrije-wijken_vierkant

Als gemeente is dit soms moeilijk te realiseren. Hiervoor heeft de provincie Utrecht op een rijtje gezet hoe je als gemeente een aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouwwijk kunt realiseren. Breng de leidraad daarom onder de aandacht in je gemeente! Je kunt hem hier vinden.

Veel belangstelling zonne-energie in Molenwaard

Op 20 april vond in Het Arsenaal in Nieuwpoort de eerste informatiebijeenkomst plaats over opwek van zonne-energie. De belangstelling was enorm! Ruim 60 belangstellenden hebben de avond bijgewoond en het enthousiasme onder de aanwezigen voor het thema waren groot. Velen hebben zich direct aangemeld voor deelname aan project Poortzicht met zonnepanelen op andermans dak of voor de groepsaankoop van Groenwaarts voor zonnepanelen op eigen dak.

20170420_200553Frits Lakemeier, lid van de werkgroep van project Poortzicht, gaf (in zijn toepasselijke groene jasje) een uitgebreide presentatie over de staat van het klimaat op Aarde en de mogelijkheden van zonne-energie opwekken, zowel op eigen dak als op het dak van Sportcomplex Poortzicht in Nieuwpoort.

Op woensdag 17 mei vindt de tweede informatiebijeenkomst plaats, wederom in Het Arsenaal. Wilt u deze bijwonen of heeft u belangstelling voor het zelf opwekken van zonne-energie? Meldt u zich dan aan op de webpagina van project Poortzicht.

Gemeente Molenwaard een stap verder naar energieneutraal

Op feestelijke wijze ondertekenden Koos Timmer, Frank Meerkerk en Jan Bel de intentieovereenkomsten om intensief samen te werken om voor de bewoners van Nieuwpoort de mogelijkheid te geven de PV panelen, die op sporthal Poortzicht liggen te kopen van de gemeente.

ondertekening Poortzicht

Het was tevens de aftrap voor een nieuwe 4de groepsaankoop PV panelen voor alle bewoners van de gemeente Molenwaard.

Informatiebijeenkomsten zijn er op 20 april en 17 mei in het Arsenaal.

Bij de foto van links naar rechts: Koos Timmer (voorzitter Energiecoöperatie De Knotwilg), Frank Meerkerk (wethouder gemeente Molenwaard) en Jan Bel (voorzitter VVE Poortzicht).

Lees meer

Groepsaankoop Vianen met veel enthousiasme ontvangen

Op maandagavond 27 maart was het een drukte van belang in het Stadhuis van Vianen. Naast een oefening van de Brandweer was er een enorme belangstelling voor de groepsaankoop van zonnepanelen. Bij de organisatie waren we uit gegaan van tussen de 20 en 50 geïnteresseerden. Op de avond zelf bleken meer dan 150 mensen naar het stadhuis te zijn gekomen.

Screen Shot 2017-04-03 at 14.01.13

Excuus dat hierdoor een levendige maar nogal rommelige avond ontstond. We hebben zoveel als mogelijk de mensen te woord gestaan. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om met ons contact op te nemen. Dat kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Op de projectsite vindt u meer info over de groepsaankoop en kunt u zich tot half april vrijblijvend aanmelden voor een bezoek aan huis. Hieronder een kaartje met een overzicht van de aanmeldingen tot nu toe:

Screen Shot 2017-04-03 at 11.54.00

In de komende drie weken wordt er met alle mensen die zich hebben aangemeld contact opgenomen en een afspraak gepland om de situatie te bespreken.

Mats van Oosten
0347 35 23 35
zonnepanelenvoorvianen@gmail.com

 

Zonnepanelen op Poortzicht!

Met ons project Poortzicht krijgen inwoners van Nieuwpoort en omgeving de kans om zelf zonne-energie op te wekken met zonnepanelen die op het dak van Sportcomplex Poortzicht liggen.
En mocht u eventueel zelf over een geschikt eigen dak beschikken voor minimaal 6 zonnepanelen (daar is ongeveer 12 m2 dakoppervlak nodig), dan kunt u ook overwegen om mee te doen met de groepsaankoop die momenteel loopt bij onze lokale coöperatie Groenwaarts.
Indien u belangstelling heeft voor één of beide mogelijkheden, lees dan verder op de pagina over het project Poortzicht.

Op 20 april en 17 mei zijn er informatiebijeenkomsten in Het Arsenaal te Nieuwpoort. U kunt zich door het invullen van het volgende formulier hiervoor opgeven.

Groepsaankoop Zonnepanelen voor Vianen!

Geld verdienen met gratis zonlicht. Dat is nu mogelijk via een groepsaankoop die de gemeente Vianen steunt in samenwerking met vertrouwde installatiebedrijven uit de eigen regio. Zonnepanelen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar kunnen u een flinke besparing op uw energierekening opleveren! Het aanbod vanuit deze groepsaankoop is bedoeld voor particuliere woningbezitters in de gemeente Vianen.

Screen Shot 2017-03-24 at 12.04.50

Zonnepanelen op uw eigen dak is het gunstigst, maar ook als u geen geschikt dak heeft, hebben we goed nieuws voor u!
‘van Duuren Districenters B.V.’, ‘Pouw Vervoer BV’, ‘Sportclub Everstein’ en de ‘Waterzuivering van het Waterschap Rivierenland’ hebben zich aangemeld om te onderzoeken op welke wijze zij hun dakoppervlak ter beschikking kunnen stellen voor het plaatsen van zonnepanelen van inwoners van Vianen. Als dit mogelijkerwijs voor u een oplossing biedt, geef uw gegevens door met het aanmeldformulier, dan ontvangt u hier meer informatie over.

Een groepsaankoop met betrouwbare en bekende regionale installatiebedrijven heeft als voordelen:

 • Een vertrouwd gezicht uit de eigen regio.
 • Service en onderhoud dicht bij huis.
 • Gegarandeerd A klasse kwaliteitsproducten met 10 jaar productgarantie.
 • Een gegarandeerd lage inkoopprijs door collectieve inkoop.
 • Extra zekerheid op de garanties omdat meerdere lokale installatiebedrijven samenwerken in een coöperatie.

Wilt u meer informatie, klik dan hier en lees verder op de speciaal ingerichte website.

U bent van harte welkom op de informatieavond, 27 maart om vanaf 19 uur tot uiterlijk 21 uur in het Stadhuis van Vianen. U kunt dan kennismaken met de installateurs, de materialen zien en alle vragen stellen die u wilt!

Verslag algemene jaarvergadering en energiecafé

Op vrijdag 1 juli viel onze algemene jaarvergadering samen met de organisatie van ons energiecafé. De opkomst was groot.

Het verslag van de algemene jaarvergadering treft u hier.

Na deze vergadering werd er door Wilbert van Dieren ingegaan op de ervaringen bij de aanleg van de energieplantage bij de Nationale Bomenbank in het kader van het project ‘Geen tak de streek uit’.

Peter Heikoop van de Groene Geer zette het verhaal van Wilbert vervolgens kracht bij door aan te geven welke voordelen het allemaal biedt om ons polderlandschap meer te benutten voor de aanplant van wilgen. Peter denkt daarbij aan meer ruimte voor waterberging, mogelijkheden voor een hogere waterstand waardoor verder inklinken van de veengrond en CO2 uitstoot vermeden wordt, vergroten biodiversiteit, wilgenhout als grondstof of brandstof en ga zo maar door.

 

Algemene Vergadering

Op vrijdag 1 juli organiseren we een Algemene Ledenvergadering. De locatie is de nationale Bomenbank, Abbekesdoel 22A, 2971 VA Bleskensgraaf. Alle leden zijn uitgenodigd hun inbreng te hebben. Eventuele geïnteresseerden kunnen zich melden om snel nog lid te worden, dan wel om een hoekje mee te kijken.
We starten om 15.00 uur.

De agenda van de vergadering is:

 1. Opening door de voorzitter Dhr. Koos Timmer
  a. korte toelichting bij deze allereerste algemene vergadering
  b. vaststellen van de agenda
 2. Toelichting bij het Jaarverslag 2015 door de secretaris Dhr. Jos van Oosten
 3. Toelichting van de penningmeester Mevr. Rolia Wiggelinkhuijsen op de financiële jaarstukken van 2015.
 4. Kascontrole door externe deskundige.
 5. Voordracht Dhr. Jan Versluis als nieuw lid van het bestuur.
 6. Visie op de toekomst en voortgang projecten
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

De financiële stukken worden tijdens de vergadering verstrekt.
Het jaarverslag treft u hier.

Na de vergadering gaan we door met een energiecafé. Het onderwerp is ditmaal   “Energieplantages in eigen streek”.
Bijdragen worden geleverd door Wilbert van Dieren van de Nationale Bomenbank en Peter Heikoop van de biologische boerderij De Groene Geer (zie ook bijgaand artikel van de stichting Probos.) Robert van Asselen van het Wellant College zal een terugblik verzorgen op het houtsnipperseizoen van het project Geen Tak De Streek Uit in samenwerking met de Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden.

Wilt u deelnemen?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@energiecooperatiedeknotwilg.nl